İletişim

Adres

Doç. Dr.Sevgi YURT ÖNCEL,
Kırıkkale Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İstatistik Bölümü
Kırıkkale, Türkiye

E-mail

syoncel@gmail.com

Telefon

+90 318 3574242 / Dahili:4071

Faks

Free Web Site Counters